ระบบบริหารจัดการ
เครื่องมือแพทย์

ระบบบริหารงานซ่อมเครื่องมือแพทย์แบบครบวงจร เหมาะสำหรับ โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลีนิค สถานีอนามัย ศูนย์เครื่องมือแพทย์ หรือบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับงานเครื่องมือแพทย์

สมัครใช้ฟรี 30 วัน → Demo

ระบบจัดการแบบ ออนไลน์ ที่ใช้งานง่ายที่สุด

ออกแบบโดยผู้ที่ทำงานด้านเครื่องมือแพทย์โดยตรง จึงตอบโจทย์ปัญหาของผู้ใช้ ระบบใช้งานง่าย ทำงานแบบออนไลน์ผ่าน Cloud Hosting จึงหมดกังวลเรื่องข้อมูลสูญหาย สะดวกสบายในการออกรายงานแบบครบทุกมุมมอง นำไปใช้สำหรับผู้บริหารได้ทันที

ใช้งานง่าย

ออกแบบระบบให้ใช้งานง่าย ลดความยุ่งยาก/ซ้ำซ้อน และตรงความต้องการ เพราะออกแบบโดยนักเครื่องมือแพทย์โดยตรง

เรียลไทม์/ออนไลน์

ระบบทำงานอยู่บนคลาวด์ สามารถเชื่อมต่อเพื่อใช้งานได้ทันที ทุกที่ทุกเวลา หมดปัญหาไวรัสและข้อมูลสูญหาย

ประหยัดเวลา

ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ได้ทันที ข้อมูลทุกส่วนเชื่อมโยงกัน และค้นหาได้รวดเร็ว สามารถพิมพ์เอกสาร/ส่งอีเมล ได้ในคลิกเดียว

มีความปลอดภัย

นโยบายในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุด มีการสำรองข้อมูล และจำกัดเฉพาะพนักงานที่ได้รับอนุญาติเท่านั้น ในการดูแลระบบ

รายงานครบถ้วน

รายงานที่ครบทุกมุมมอง สามารถความเคลื่อนไหวสต็อกอะไหล่ สถานะคุรุภัณฑ์ และรายงานสรุปในรูปแบบ BI ด้วยแดชบอร์ด

รองรับบน Mobile

ทำงานผ่านโมบายได้ทันที ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาในสำนักงาน และสามารถเช็คสต็อกผ่านแอพลิเคชั่นได้

คุณสมบัติ

ฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครบครัน รองรับระบบคุรุภัณฑ์ การแจ้งซ่อม การบำรุงรักษา (PM) การสอบเทียบ/วัด (Calibrate) ระบบการแจ้งเตือนต่างๆ ให้คุณสามารถจัดการงานได้อย่างเต็มที่ ใช้งานสะดวกเพียงไม่กี่คลิกเท่านั้น

คุรุภัณฑ์

 • รองรับการแสดงหลายมุมมอง เช่น รายการ, รูปภาพ และปฏิทิน
 • แสดงสถานะเป็นแถบสี
 • มีระบบตรวจสอบประกันสินค้า
 • แสดงประวัติการซ่อม การสอบเทียบ และการบำรุงรักษา
 • จัดกลุ่มตามรายการที่สนใจได้
 • แนบคู่มือ หรือ เอกสารการใช้งานได้
 • พิมพ์ทะเบียนประวัติเป็น PDF และป้าย Q/R Code
 • รองรับการนำเข้า (Import) และส่งออก (Export) ข้อมูลเป็นไฟล์ CSV หรือ Excel

การแจ้งซ่อม

 • สร้างใบแจ้งซ่อม
 • ลงทะเบียนประวัติอาการเสีย และการแก้ไข
 • อนุมัติการซ่อมตามลำดับงาน (Work flow)
 • ติดตามงานซ่อม ได้หลายสถานะ
 • พิมพ์ใบแจ้งซ่อมได้
 • รองรับการส่งอีเมล ไปยังผู้รับผิดชอบ
 • สร้างใบเบิกอะไหล่อัตโนมัติ
 • ติดตามสถานะของงานซ่อม เชื่อมโยงด้วย Google Calendar และ LINE

คลังสินค้า

 • ฟังก์ชั่นใบขอราคา (RFQ)
 • ฟังก์ชั่นใบสั่งซื้อสินค้า (Purchase Order)
 • ฟังก์ชั่นการรับเข้าสินค้า (Receive)
 • ฟังก์ชั่นใบเบิกวัตถุดิบ (Issue)
 • สามารถดูความเคลื่อนไหวของสินค้า (Stock Move)
 • ปรับยอดจำนวนในสต็อก
 • ระบบแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด
 • พิมพ์รายละเอียดสินค้า PDF และป้าย Q/R Code
 • ฟังก์ชั่นจัดการสินค้าด้วย Mobile

รายงาน

 • รายงานสถานะคุรุภัณฑ์
 • รายงานเครื่องหมดประกัน
 • รายงานสอบเทียบ/วัด
 • รายงานสถานะงานซ่อม
 • รายงานเครื่อง Down Time
 • รายงานคลังสินค้า
 • รายงานการยืม/คืน
 • รายงานประสิทธิภาพช่าง
 • สามารถพิมพ์ออกมาเป็น PDF และ Excel
15,113,895

มูลค่ารวม

6

ลูกค้า

145

การปรับปรุง

2

ทีมงาน

"ระบบ MEMs ช่วยให้สามารถมองเห็น ข้อมูลคุรุภัณฑ์ได้ สามารถวางแผนการจัดสรรเครื่องได้ทันที ตามความต้องการของ ward ต่าง ๆ"

คุณธิติชัย - โรงพยาบาลตรัง

การปรับปรุง

ระบบของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นในทุกๆ วัน คุณสามารถส่ง feedback มายังอีเมลของทีมงานได้ ซึ่งเมื่อเราพัฒนาและทดสอบเรียบร้อยแล้ว จะ release ออกมา คุณสามารถอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่ๆ ได้ฟรีแบบไม่จำกัด ตลอดอายุการใช้งาน

 • Version 1.0.4 (ปัจจุบัน)
  2021-09-20: รายการวันที่ปัจจุบัน ไม่แสดงในหน้าจอ
  2021-09-20: เปลี่ยนคำว่า "คุรุภัณฑ์" เป็น ครุภัณฑ์
  2021-09-20: หน้าสอบเทียบ วัด เพิ่มรายการ
  2021-09-20: เอาราคา ออก
  2021-09-20: เรียงรายการใหม่ จากมากไปน้อย
  2021-09-20: การปรับยอด Stock แบบ Manual ไม่สามารถปรับได้
  2021-09-20: รายการ Dashboard งานของคุณ หาไม่เจอ
  2021-09-20: ทำหน้า Service Request
  2021-09-20: ต้องแก้โค้ดให้ค้นข้อมูลการยืม คืน ได้
  2021-09-20: แก้ไขหน้า Work Order
  2021-09-20: ใบแจ้งซ่อม รายการซ่อม (สลับแท็บ)
  2021-09-20: ช่างห้ามสร้างรายการอะไหล่
  2021-09-20: ระบบคืนวััตถุดิบ
  2021-09-20: แก้ไขวันที่ปรับยอด
  2021-09-20: แก้ไขการจัดเรียงรายงานการปรับยอด
  2021-09-20: ใบรับของ ให้ยอดตัวเลขเหมือน P/O
  2021-09-20: ครุภัณฑ์ : ประวัติการเบิกอะไหล่
  2021-09-20: ครุภัณฑ์ : ประวัติการซ่อม
 • Version 1.0.3
  2021-09-05: สามารถเลือกบริษัทแบบแยก database ได้
  2021-09-05: แยกฐานข้อมูล และล้างข้อมูลออกใหม่
  2021-09-05: แก้ไขกำหนดจำนวนเริ่มต้นในคลัง
  2021-09-05: แก้ไขกำหนดจำนวนเริ่มต้นในคลัง
  2021-09-05: แก้ไขบั๊กจำนวนการรับสินค้า
  2021-09-05: แก้ไขบั๊กจำนวนการรับสินค้า
  2021-09-05: แก้ไขบั๊กจำนวนการเบิกสินค้า
  2021-09-05: แก้ไขการแสดงวันที่เริ่มต้น
  2021-09-05: แก้ไข message popup แสดงข้อความให้ละทิ้ง (discard) เป็นภาษาไทย base_controller.js
  2021-09-05: เพิ่มฐานข้อมูล basedb สำหรับฐานหลัก
  2021-09-05: เพิ่มฐานข้อมูล tranghos สำหรับ ร.พ. ตรัง
  2021-09-05: เพิ่มฐานข้อมูล kingnaraihos สำหรับ ร.พ. สมเด็จพระนารายณ์
 • Version 1.0.2
  2021-01-25: ปรับปรุงหน้าอะไหล่ ให้รองรับทั้งสินค้าและบริการ
  2021-01-25: เพิ่มการแสดงสีเส้น สำหรับสถานะของคุรุภัณฑ์
  2021-01-24: เพิ่มการแสดงแพ็กเกจที่กำลังใช้งาน
  2021-01-23: เพิ่ม Chat Plugin สำหรับการ Support
 • 2021-08-22: ปรับปรุงประสิทธิภาพในการแสดง Dashboard และรายงาน
  2021-08-22: ปรับปรุงข้อความในการส่งอีเมล
  2021-08-22: แก้ไข margin bottom ของทุกๆ หน้าจอไม่ใช้ชนขอบล่าง
  2021-08-22: ปรับเลย์เอาต์รายงานใหม่ทุกตัว
  2021-08-21: เปลี่ยน theme ใหม่โดยใช้ font CSPrakas
 • 2021-08-21: นำขึ้น Production บน Cloud Server
  2021-08-21: เพิ่ม Pricing Package
  2021-08-20: เพิ่ม Video แนะนำการใช้งาน
  2021-08-18: สามารถล็อกอินได้ทั้ง Facebook และ Google
  2021-08-18: ปรับหน้าจอ Login ใหม่
  2021-08-17: เพิ่มกราฟ และงานค้าง ในหน้า Dashboard
  2021-08-17: เพิ่มการแสดงผลภาษาไทย
  2021-08-17: ปรับปรุงเลย์เอาต์ใหม่โดยใช้ theme AdminLTE2
  2021-08-16: เพิ่ม API ในการออกรายงาน Dashboard
  2021-08-16: เพิ่มฟังก์ชั่นในการทำ Dashboard
  2021-08-15: เพิ่มการ collapse แผงเมนูด้านข้าง ให้สามารถพับได้
  2021-08-15: Release เวอร์ชั่น 1.0.0
 • 2021-08-14: เพิ่มรายงานสถานะการซ่อม
  2021-08-13: เพิ่มรายงานใบแจ้งซ่อม
  2021-08-13: ปรับปรุงแบบฟอร์มใบสั่งซื้อสินค้า
  2021-08-12: ปรับปรุงความสามารถระบบยืม/คืน
  2021-08-12: เพิ่มรายงานสินค้าใกล้หมด
  2021-08-12: เพิ่มรายงานการยืมคุรุภัณฑ์
 • 2021-08-12: เพิ่มการสร้างใบเบิกจากใบแจ้งซ่อม
  2021-08-11: เพิ่มความสามารถในการคัดลอก items ลงใบแจ้งซ่อม
  2021-08-10: รายงานความเลื่อนไหวของสินค้า
  2021-08-09: รายงานการแจ้งซ่อม
  2021-08-09: ฟังก์ชั่นการทำรับสินค้า (receive)
  2021-08-08: ระบบจัดการการแจ้งซ่อม
  2021-08-01: โอนโครงสร้างระบบมาจากเวอร์ชั่น 0.0.1 เวอร์ชั่นตั้งต้น

ติดต่อเรา

เราเป็นทีมงานของ บริษัท แอพโค้ด เทคโนโลยี จำกัด สามารถติดต่อได้จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ตามช่องทางติดต่อทางด้านล่าง

Location:

บริษัท แอพโค้ด เทคโนโลยี จำกัด

Call:

02 157-3558 มือถือ 083-082-6392

Loading
ส่งข้อความเรียบร้อยแล้ว! ขอบคุณ